Preluarea frauduloasa a unui composesorat

„Muschetarii” care au realizat preluarea ilegala, frauduloasa a ASOCIATIEI COMPOSESORALE BORSA, infiintata prin sentinta civila 7/2000 au fost Mihali Matei, Albu Gheorghe, Stetco David Vasile si Mihali Maria.

A plecat Albu Gheorghe si a venit avocatul care le stie pe toate si pe toti – Bogdan Ioan Tudor Todoran. Pe acest domn cine l-a distribuit in acest ”film”? In timp………..

 1. Scurt istoric privind proprietatile forestiere in orasul Borsa pana in anul 1948.

In anul 1912 proprietatea Composesoratului Borsa a fost de 19872 iug. 29stp. (11383,97 ha) conform sentintei nr.11865 din 1912 a Tribunalului Sighet.

In urma aplicarii legilor de reforma agrara din anul 1921- conform Sentintei nr.91/30 august 1923- s-au constituit doua entitati separate

 • padure comunala Borsa, 8971 iug 731 stp (5162,81 ha);
 • composesoratul Borsa, 10810 jug. 898 stp(6221,16 ha);

In concluzie, suprafata de 11383,97 ha poate face obiectul legilor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere in cazul Composesoratului Borsa si a orasului Borsa- padure comunala.

 1. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere, conform Legii 1/2000 si Legii 247/2005.
 • urmare a cererii formulate de Primaria Borsa, prin Hotararea nr.627/18.07.2002 a Comisiei judetene Maramures, s-a validat anexa nr.56, pentru o suprafata de 5162,75 ha, pentru orasul Borsa. Orasul Borsa a fost pus in posesie cu suprafata de 5162,75 ha , fiind eliberat titlul de proprietate nr. 3016/18.12.2003.
 • in numele a 55 de persoane s-a solicitat infiintarea Asociatiei Composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str. Libertatii nr.150, conform prevederilor art.28 din Legea 1/2000. Aceasta asociatie composesorala a fost infiintata prin sentinta civila nr. 7/12.04.2000, a judecatoriei Viseu de Sus, avand ca presedinte pe Danci Dumitru. Prin Hotararea nr. 233/28.03.2002, Comisia judeteana Maramures a validat o suprafata de 69,07 ha (pentru 36 pozitii). Aceasta suprafata a fost pusa in posesie fiind eliberat titlul de proprietate nr. 1939/2002.
 • Prin sentinta civila nr.2/06.10.2005 a Judecatoriei Viseu de Sus, s-a autorizat reinfiintarea Asociatiei Composesoratului Cisla-Borsa, cu sediul in Borsa, str. Unirii nr.94, avandu-l ca presedinte pe Stetco Toader. Prin Hotararea nr.2/29.11.2005, Comisia judeteana Maramures a validat suprafata de 6056,90 ha terenuri cu vegetatie forestiera. Aceasta suprafata a fost pusa in posesie fiind eliberat titlul de proprietate nr. 20003/01.11.2006.
 • Prin cererea 1048/11.03.2000, Asociatia composesorala Borsa, cu sediul in Borsa, str. Libertatii nr.150, reprezentata de Mihali Matei a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 11325,80 ha terenuri forestiere. Cererea a fost invalidata prin Hotararea nr.770/A/24.03.2003 a Comisiei judetene Maramures. Hotararea Comisiei Judetene Maramures nr.770/A/24.03.2003 a fost contestata la judecatoria Viseu de Sus. Procesul privind judecarea contestarii hotararii a fost stramutat la Judecatoria Alesd, care prin Sentinta civila nr.217/2004 a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 17000 hateren forestier, Asociatiei Composesorale Borsa, str. Stavilarului nr.6. De la data emiterii sentintei civile nr.217/2004 si pana in data de 04.09.2012 (decizia civila 12/RCC/2012 a Tribunalului Bihor) nu a existat inregistrata la Registrul special al Judecatoriei Viseu de Sus, Asociatia composesorala Borsa cu sediul in Borsa, str. Stavilarului nr. 6, reprezentata de Mihali Matei.

In concluzie se poate spune ca dupa aplicarea legilor fondului funciar au fost validate si puse in posesie 11288,92 ha (din totalul de 11383,97 ha cat a detinut composesoratul Borsa pana in anul 1923) pentru orasul Borsa si doua composesorate (autorizate prin sentinta nr.7/2000, respectiv sentinta nr.2/2005). In plus judecatoria Alesd a mai reconstituit dreptul de proprietate de 17000 ha in favoarea unei Asociatii composesorale care nu a fost autorizata de catre Judecatoria Viseu de Sus.

 1. Falsurile create de reprezentantii Asociatiei composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str. Stavilarului nr. 6- Mihali Matei si Albu Gheorghe.

Ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate- anul 2000, in anul 2001 au fost puse in posesie un mumar de 16 persoane, individual, cu suprafata de 3,02 ha padure si 0,46 ha pasune, ca urmasi ai veteranilor de razboi. Intre cele 16 persoane au figurat sotia lui Albu Gheorghe si Mihali Matei. Pentru a taia padurea veteranilor de razboi si a intocmi un amenajament silvic cei doi aveau nevoie de a constitui o persoana juridica.

La data de 19.09.2001 Mihali Matei si Albu Gheorghe servindu-se de Asociatia veteranilor de razboi, vaduvelor si urmasilor acestora (care nu era legal constituita si nu este nici in prezent), au intocmit un proces verbal prin care un comitet ad-hoc a hotarat constituirea Asociatiei Composesorale Borsa, desi acest composesorat era deja constituit si autorizat prin sentinta civila nr. 7/12.04.2000 a Judecatoriei Viseu de Sus.

Pentru a reusi sa acapareze Asociatia composesorala existenta (autorizata prin sentinta civila nr. 7/12.04.2000) a fost introdus in procesul verbal din data de 19.09.2001 si presedintele in functie Danci Dumitru. Dupa adunarea ad-hoc, presedintele Danci Dumitru si-a dat demisia si a fost numit presedinte Mihali Matei, schimbandu-se si adresa Asociatiei composesorale in localitatea Borsa, str. Stavilarului nr.6. In acest fel s-a dat “aparenta” faptului ca s-a schimbat presedintele composesoratului constituit in baza Sentintei nr.7/12.04.2000, cu toate ca la adunarea ad-hoc au participat membrii din Asociatia veteranilor de razboi.

Comparand procesul-verbal din 26.03.2000 care a stat la baza infiintarii Asociatiei composesorale Borsa, str. Libertatii nr.150, autorizata prin Sentinta civila nr.7/12.04.2000 a Judecatoriei Viseu de Sus , cu procesul –verbal din 19.09.2001, se constata ca Danci Dumitru si Holici Gheorghe se regasesc in ambele, acestia participand la “infiintarea”a doua forme asociative, cea care deja exista conform sentintei civile nr.7/12.04.2000 si o a doua ramasa la stadiul de initiative materializata in procesul-verbal din 19.09.2001 autentificat prin incheierea nr.2577/30.10.2001.

Din aceasta comparatie rezulta ca Asociatia Composesorala Borsa, cu sediul social in str.Stavilarului nr. 6 si consiliul de administratie compus din Mihali Matei- presedinte, Stetcu Vasile- prim-vicepresedinte, Holici Gheorghe- vicepresedinte si Danci Dumitru- secretar, nu a mai fost infiintata, iar prezenta celor doi, respectiv Danci Dumitru si Holici Gheorghe in asociatia preexistenta si in cea care rezulta din procesul verbal din 19.09.2001, reprezinta practic o inscriere intr-o alta forma asociativa si nu modificarea primei asa cum se itereaza de catre toti cei mentionati.

12 dintre semnatarii procesului-verbal din 19.09.2001, cu o zi inaintea intocmirii acestuia, in data de 18.09.2001, au incheiat contractul de mandat autentificat sub nr. 2287/18.09.2001, in calitate de urmasi ai veteranilor de razboi, prin care Mihali Matei a fost desemnat sa ii reprezinte in ceea ce priveste obtinerea titlurilor de proprietate, exploatarea si comercializarea masei lemnoase pe picior de pe suprafetele detinute de fiecare dintre ei si nu in indiviziune, cu mentiunea ca se vor constitui in Asociatia veteranilor de razboi.

Prin falsurile enumerate mai sus, s-a reusit exploaterea padurilor de pe terenurilor veteranilor de razboi si “preluarea” composesoratului infiintat prin Sentinta civila nr.7/12.04.2000, fara ca adevaratii composesori sa cunoasca situatia de fapt. La sfarsitul anului 2002 Mihali Matei si Albu Gheorghe au gasit documente care atestau proprietatea composesoratului Borsa inainte de anul 1948. Intrucat nu se mai puteau depune cereri in baza Legii 1/2000, in luna ianuarie 2003 au “inventat” cererea 1048/2000 care era a veteranilor de razboi si au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 11325,80 ha terenuri forestiere in numele Asociatiei Composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str. Libertatii nr.150, prin Mihali Matei. Mihali Matei a insistat ca cererea de reconstituire sa fie inregistrata la pozitia 1048/11.03.2000 la care figura Asociatia Veteranilor de razboi Borsa intrucat data reala de introducere a cererii era in afara termenului de depunere prevazut de Legea 1/2000. Coroborand faptul ca Mihali Matei era vicepresedintele Asociatiei Veteranilor de razboi Borsa cu motivatia prezentata de acesta membrilor Comisiei locale Borsa, respectiv ca membrii Asociatiei Veteranilor de razboi sunt si membrii ai Composesoratului, desi fara o sustinere scriptica a acestor informatii , susnumitul l-a convins pe Roman Viorel sa antedateze cererea prin atribuirea numarului 1048/11.03.2000.

Cererea a fost invalidata prin Hotararea nr.770/A/24.03.2003 a Comisiei judetene Maramures. Hotararea Comisiei Judetene Maramures nr.770/A/24.03.2003 a fost contestata la judecatoria Viseu de Sus. Procesul privind judecarea contestarii hotararii a fost stramutat la Judecatoria Alesd conform incheierii nr.2848/27.06.2003 a Curtii Supreme de Justitie “ care a admis cererea formulata de petentul Rosu Dan.” In ceea ce priveste aceasta incheiere se observa ca in partea introductiva a acesteia se face referire la petente Asociatia composesorala Borsa iar in dispozitiv la petentul Rosu Dan pentru o cauza civila aflata pe rolul Judecatoriei Sector 2 Bucuresti in timp ce la alineatul 2 se dispune stramutarea judecarii dosarului civil 1500/2003 al Judecatoriei Viseu de Sus (care are ca obiect contestatia in anulare a Hotararii 770/A/2003. Eroarea strecurata in incheierea 2848/2003 a fost indreptata prin incheierea din 20.01.2006.

Procesul s-a derulat in conditiile in care Comisia judeteana Maramures nu a depus intampinare, iar Comisia locala Borsa a lasat la aprecierea instantei modul de solutionare a plangerii. Prin Sentinta civila nr.217/2004 a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 17000 ha teren forestier, Asociatiei Composesorale Borsa, str. Stavilarului nr.6, cu toate ca Comisia judeteana Maramures a invalidat prin Hotararea nr.770/A/24.03.2003 suprafata de 11325,80 ha pentru Asociatia Composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str. Libertatii nr.150.

Pentru legalizarea modificarilor facute de Mihali Matei in 19.09.2001 si 18.09.2001, s-a depus la Judecatoria Viseu de Sus, o cerere de inscriere mentiuni (nr.7/15.04.2003) la sentinta civila nr. 7/12.04.2000, insa actiunea a fost respinsa prin incheierea din 17.04.2003. Impotriva acestei incheieri a declarat recurs Asociatia Composesorala Borsa, cu sediul social in str.Stavilarului nr. 6, prin Mihali Matei presedinte. Prin D.C. 69/R/25.06.2004 s-a casat incheierea din 17.04.2003 si s-a trimis cauza spre rejudecare. Judecatoria Viseu de Sus investita cu rejudecarea cauzei, prin incheierea din 29.09.2004 a dispus respingerea cererii de efectuare de mentiuni la sentinta civila nr. 7/12.04.2000 formulata de Asociatia Composesorala Borsa, str.Stavilarului nr. 6, intrucat din probatoriul administrat a rezultat ca modificarile stabilite prin vot de Adunarea Generala a Composesoratului s-au facut fara respectarea prevederilor statutare in ce priveste criteriul reprezentativitatii, iar din cei 13 noi membrii, 9 au declarat in fata instantei ca nu s-a intrunit nici o adunare generala , iar ceilalti 4 au relatat ca adunarea generala a avut loc si ca au cerut inscrierea in Asociatia composesorala , cauza din care , instanta a retinut ca in conditiile date se pune in discutie inclusiv problema ca respectiva adunare generala sa nu fi avut loc. Recursul impotriva incheierii din 29.09.2004 a fost respins conform D.C. 625/R/20.12.2004.

In aceste conditii Asociatia Composesorala Borsa , str. Stavilarului nr.6, reprezentata de Mihali Matei, se suprapune ilegal peste Composesoratul Borsa, str. Libertatii nr.150, reprezentat de Danci Dumitru, insinuandu-se in persoana acestuia.

In concluzie la data de 20.12.2004 exista situatia in care pentru o persoana juridica care nu exista (conform Deciziei civile nr.625/R/20.12.2004 a Tribunalului Maramures) s-a emis de catre judecatoria Alesd sentinta civila nr. 217/05.04.2012 prin care i se reconstituie dreptul de proprietate pentru 17000 ha terenuri cu vegetatie forestiera.

Sentinta civila 217/05.04.2004 a Judecatoriei Alesd a fost mentinuta de instantele ierarhic superioare prin Decizia Civila nr. 599/A/20.12.2004 a Tribunalului Bihor si Decizia civila nr. 603/01.06.2005-R a Curtii de Apel Oradea. Hotararile instantelor prin care s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra celor 17000 ha au avut ca documente care sa dovedeasca proprietatea detinuta unele tabele din anul 1937 (pe baza carora se acordau lemne de foc membrilor composesori) si carnete de membri composesori, fara ca sa existe la dosarul cauzelor si sa fie analizate inscrisurile din cartile funciare sau alte documente din care sa rezulte marimea si amplasamentul dreptului de proprietate, asa cum prevad legile fondului funciar si normele de aplicare.

Este evident faptul ca suprafata din carnetele de composesor si cea din tabelul de lemne de foc pentru membrii composesori este aceeeasi si nu trebuie adunate asa cum s-a intamplat la Judecatoria Alesd.

Se observa faptul ca in data de 20.12.2004 Tribunalul Maramures respingea cererile de mentiuni, adica schimbarea sediului in Borsa, str. Stavilarului nr.6 si schimbarea presedintelui – Mihali Matei in locul lui Danci Dumitru si in aceeasi zi Tribunalul Bihor dispunea reconstituirea dreptului de proprietate pentru 17000 ha in favoarea Asociatiei Composesorala Borsa , str. Stavilarului nr.6, reprezentata de Mihali Matei .

Directia silvica Maramures a formulat cerere de revizuire impotriva sentintei civile 217/2004 a Judecatoriei Alesd la data de 18.08.2005, solicitand anularea in parte a acesteia. Judecatoria Alesd prin sentinta civila nr. 66/09.02.2006 a respins atat cererea revizuientei cat si cererile de interventie in interes propriu formulate de Asociatia Composesorala Borsa, str. 22Decembrie nr.50 ( fost sediu Libertatii 150- asociatia initiala conform sentintei civile nr. 7/12.04.2000 cu adevaratii composesori care nu doreau preluarea composesoratului de catre Mihali Matei) si a Asociatiei Composesoratului Cisla Borsa din Borsa, str. Unirii nr.94.

Nemultumite de sentintele pronuntate Directia silvica Maramures, Comisia Judeteana de fond funciar Maramures, Comisia locala Borsa, Asociatia Composesorala Borsa, str. 22Decembrie nr.50 si Asociatia Composesorala Cisla-Borsa, s-au adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie, solicitand stramutarea judecarii cauzei care face obiectul dosarului civil nr.1742/2006 al Tribunalului Bihor la o alta instanta de grad egal si totodata suspendarea judecarii pana la solutionarea cererii de stramutare. Motivele invocate pentru sustinerea acestei cereri au fost acelea ale lipsei impartialitatii magistratilor bihoreni si convingerea revizuentilor ca instantele de control judiciar din jud. Bihor nu au procedat la verificarea efectiva a sustinerii partilor. Cererea de stramutare a fost admisa, iar instanta investita cu solutionarea cauzei a fost Tribunalul Timis, care prin Decizia Civila nr. 124/28.02.2007 a respins apelurile declarate de Directia silvica Maramures, Comisia Judeteana de fond funciar Maramures, Comisia locala Borsa, Asociatia Composesorala Borsa, str. 22Decembrie nr.50 si Asociatia Composesorala Cisla-Borsa.

La sfarsitul anului 2005 s-a sesizat savarsirea unor falsuri privind modul de inregistrare a cererii 1048/2000, care a stat la baza validarii suprafetei de 17000 ha in favoarea Asociatiei Composesorale Borsa, str.Stavilarului nr. 6. Prin rechizitoriul din 13.02.2007 al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Mihali Matei ca reprezentant al Asociatiei composesorale Borsa, cu sediul in orasul Borsa, str. Stavilarului nr.6, a fost trimis in judecata ca inculpat , pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals material in inscrisuri oficiale, pentru faptul ca a inregistrat cererea Asociatiei composesorale Borsa de restituire a 17000 ha teren forestier dupa expirarea termenului legal, sub acelasi numar , 1048/11.03.2000, sub care a fost inregistrata cererea Asociatiei veteranilor, vaduvelor de razboi si urmasilor acestora.

Prin sentinta penala nr.165/22.09.2008, pronuntata de Judecatoria Valeniii de Munte, s-a dispus condamnarea lui Mihali Matei la un an si 10 luni inchisoare, cu executarea pedepsei. Hotararea judecatoreasca a fost recurata prin Decizia Tribunalului Hunedoara data in sedinta publica din data de 28.01.2010, instanta admitand apelurile introduse de Mihali Matei si Asociatia Composesorale Borsa, din Borsa, str.Stavilarului nr. 6 si a desfintat sentinta penala emisa de Judecatoria Valeni de Munte. Totodata instanta din Hunedoara a dispus si inlaturarea dispozitiei privind anularea cererii inregistrata la primaria Borsa sub nr. 1048/11.03.2000.

Procesul penal a fost solutionat definitivde Curtea de Apel Alba-Iulia, iar prin Decizia penala nr. 417/03.06.2010, s-a dispus achitarea inculpatilor si aplicarea fata de fiecare dintre acestia a unei sanctiuni administrative, iar privitor la latura civila s-a hotarat desfiintarea alterarii inscrisului de la pozitia 1048/2000, constand in adaugirea “Composesoratul Borsa si” din Registrul special al Primariei Borsa.

Directia silvica Maramures, in calitate de administrator de fond forestier proprietate publica a Statului, a comunicat comisiei locale Borsa (18.10.2010), ca prin decizia penala nr.417/03.06.2010 a Curtii de Apel Alba Iulia s-a dispus desfiintarea alterarii inscrisului de la pozitia 1048/2000 constand in adaugirea “Composesoratul Borsa si” din Registrul special al Primariei Borsa si a invederat acesteia sa exercite calea extraordinara de atac a revizuirii sentintei civile 217/2004 a Judecatoriei Alesd motivate de faptul ca aceasta a fost data in baza unor inscrisuri false.

Comisia locala Borsa a formulat cerere de revizuire, insa aceasta a fosst respinsa prin sentinta civila nr.374/28.02.2011 a judecatoriei Alesd.

Sentinta civila nr.374/28.02.2011 a fost atacata cu apel de catre Comisia locala Borsa si Directia silvica Maramures, iar prin Decizia civila nr. 373/A/12.12.2011 Tribunalul Bihor, a admis apelurile si a dispus schimbarea in tot a sentintei civile nr.217/2004 a Judecatoriei Alesd in sensul respingerii plangerii Asociatiei composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str.Stavilarului nr.6 indreptata impotriva hotararii Comisiei judetene Maramures nr.770/A/24.03.2003.

In intervalul de timp 2011- 2012, Mihali Matei reuseste sa autorizeze modificarile intervenite in statutul Asociatiei composesorale Borsa, cu sediul in Borsa, str.Libertatii nr.150, infiintata prin Incheierea civila nr.7/12.04.2000 in sensul schimbarii componentei Consiliului de administratie, schimbarea membrilor comisiei de cenzori si schimbarea sediului Asociatiei prin revenirea la sediul initial din Borsa, str. Libertatii 150. Aceste modificari au fost admise prin Incheierea nr. 38/A/21.02.2012 a Judecatoriei Oradea. Prin aceasta incheiere au fost legalizate falsurile lui Mihali Matei care pana la aceasta data nu reprezenta nici o asociatie composesorala inscrisa legal in registrul special al Judecatoriei Viseu. Actele depuse la Judecatoria Oradea s-au bazat pe o adunare a membrilor composesori din 06.03.2005, convocata de Mihali Matei si Albu Gheorghe care nu aveau nici o calitate la acea data, iar participantii nu au fost membrii composesori care sunt inscrisi in anexa 54, in baza careia s-a emis titlul de proprietate nr. 1939/2002, pentru 69,07 ha. Cei 36 de membrii si presedintele Danci Dumitru erau singurii care puteau solicita modificari la statutul asociatiei.

In acest fel Mihali Matei a preluat o asociatie inregistrata la registrul special cu un patrimoniu de 69,07 ha, dar este si posesorul sentintei 217/2004 prin care s-a validat suprafata de 17000 ha.

Conform Deciziei civile nr.625/R/20.12.2004 a Tribunalului Maramures nu s-a schimbat niciodata sediul asociatiei din str. Libertatii nr.150 in str.Stavilarului nr.6, iar Mihali Matei nu a fost validat ca presedinte. Este interesant cum judecatorii bihoreni au inteles ca se schimba componenta consiliului de administratie fara ca cel care solicita sa aiba vreo calitate (autoritate de lucru judecat la 20.12.2004) si sa dispuna revenirea la sediul initial, in conditiile in care acesta nu a fost modificat niciodata.

In aceste conditii recursul impotriva deciziei civile nr.373/A/12.12.2011 a Tribunalului Bihor a fost formulat de Asociatia Composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, reprezentata de Mihali Matei.

In recurs, Comisia locala Borsa, desi initial solicitase respingerea recursului declarat de Asociatia Composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, ca neintemeiat si mentinerea deciziei civile a Tribunalului Bihor din dosarul civil nr.2676/177/2010 ca legala si temeinica, prin inscrisul depus la instanta in data de 30.08.2012 si concluziile verbale din 25.09.2012, formulate in acest sens de Mihali Maria- secretar al primariei Borsa si reprezentant al acesteia in dosar, si-a schimbat pozitia procesuala si a solicitat admiterea recursului Asociatiei composesorale Borsa si mentinerea in totalitate a sentintei civile 217/2004 a judecatoriei Alesd, supusa revizuirii, confirmand ca recurenta a facut cerere la legea speciala, de reconstituire, in termen legal si pentru intreaga suprafata detinuta in trecut de Composesoratul Borsa, in suprafata de peste 17000 ha teren cu vegetatie forestiera.

Motivul afirmativ al retragerii cererii de revizuire l-a constituit pozitia in acest sens exprimata de Comisia locala Borsa in cadrul sedintei din 24.08.2012. Aceasta sedinta a fost convocata de primarul orasului Borsa Mihali Toader si tot acesta a propus retragerea cererii de revizuire. La dezbateri Mihali Toader, Mihali Maria- secretar si Mihali Matei au insistat ca ceilalti membrii sa voteze in acest sens, chiar daca referentul cadastru- Danci Dorina a aratat ca exista o decizie penala prin care s-a constatat ca inregistrarea cererii 1048/2000 s-a facut ulterior termenului stabilit de lege. Mihali Maria, potrivit mentiunilor din procesul-verbal, a criticat faptul ca fostul primar- Stetco Cornel Remus, angajand serviciile unei firme de avocatura, a formulat cererea de revizuire a sentintei civile nr.217/2004 a Judecatoriei Alesdi desi acesta, in calitatea sa de primar si presedinte al Comisiei locale de fond funciar, era indreptatit sa apeleze la serviciile unui avocat.

Curtea de Apel Oradea, prin decizia civila nr. 3885/2012-R din 02.10.2013, data in dosarul civil nr. 2676/177/2010, a admis recursul formulat de Asociatia Composesorala Borsa cu sediul pe str. Libertatii nr.150, impotriva deciziei civile nr. 373/A/12.12. 2011 pronuntata de Tribunalul Bihor, in sensul mentinerii in intregime a sentintei civile nr.374/28.02.2011 a Judecatoriei Alesd.

Impotriva deciziei civile nr. 3885/2012-R din 02.10.2013 a Curtii de Apel Oradea, Directia silvica Maramures a formulat contestatie in anulare, insa prin hotararea nr. 4788/2013, pronuntata in data de 09.10.2013 s-a admis exceptiei inadmisibilitatii, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatarilor Albu Gheorghe si Scoropan Martin, s-a respins contestatia in anulare formulata de Directia silvica Maramures ca neintemeiata si a fost respinsa contestatia formulate de petentii Albu Gheorghe si Scoropan Martin pentru lipsa calitatii procesuale active.

Albu Gheorghe a formulat contestatie in conditiile in care in luna aprilie 2013 s-a autodenuntat, recunoscand toate falsurile pe care le-a produs si care au avut drept consecinta ducerea in eroare a instantelor de judecata.

Este interesant faptul in contextul in care Comisia locala Borsa si-a retras cererea de revizuire, ca la data de 29.04.2012, Mihali Matei in calitate de presedinte al Asociatiei Composesorale Borsa, str. Libertatii nr.150 si Mihali Toader (ales primar in luna iunie 2012) au incheiat conventia intitulata “ANGAJAMENT”, prin care cei doi si-au asumat obligatii reciproce, girate de Mihali Maria- secretarul primariei Borsa, astfel:

 • Mihali Matei s-a angajat, cu toti membrii composesori, sa-l sprijine pe Mihali Toader in alegerile locale la functia de primar si pe candidatii de pe listele verzilor la functia de consilieri locali;
 • Mihali Toader, daca va iesi primar, s-a angajat:
 1. Sa puna in posesie Composesoratul Borsa cu suprafata de 17000 ha;
 2. Sa-l sustina in instante pe Mihali Matei sa desfiinteze Composesoratul Cisla-Borsa;
 • Sa-l numeasca pe Mihali Matei presedinte al Consiliului de Administratie la padurea Consiliului local;
 1. Pe toata perioada mandatului (mandatelor) de primar sa nu schimbe pe doamna Mihali Maria din functia de secretar al Primariei Borsa;
 2. Sa fie inlocuita Danci Dorina ori limitate prerogativele;

In plus fata de angajamentul de sprijin electoral asumat de Mihali Matei, acesta s-a angajat sa-l improprietareasca pe Mihali Toader cu minim 2000 ha (din cele 17000 ha), pe numele unor persoane din familia beneficiarului care vor fi numite de acesta la momentul potrivit. In inscrisul aratat s-a mai mentionat ca Mihali Toader va mai primi un procent de 20% din pretul la carte va fi condamnat statul roman la CEDO in dosarul nr. 38552/2004, in care Asociatia Composesorala Borsa a solicitat condamnarea statului roman, indifferent de suma.

Angajamentul a fost semnat de Mihali Matei si stampilat cu stampila Asociatiei composesorale Borsa, de Mihali Toader si de Mihali Maria si stampilat cu stampila secretarului orasului Borsa.

 

Atata vreme cat cererea nr.1048/2000 antedatata si semnata in fals de numitul Mihali Matei, a produs efecte prin reconstituirea suprafetei de 17000 hade padure, in baza sentintei civile nr.217/2004, in numele Asociatiei composesorale Borsa, str.Libertatii nr.150, Directia silvica Maramures a formulat o actiune civila pentru anularea cererii 1048/2000.

Urmare a inregistrarii actiunii in anulare a cererii 1048/2000 pe rolul Judecatoriei Viseu de Sus s-a format dosarul civil nr.2442/336/2013. Prin sentinta civila nr. 462/19.03.2014, pronuntata de Judecatoria Viseu de Sus, s-a dispus respingerea actiunii Directiei silvice Maramures, pe exceptie, retinand ca Directia silvica Maramures nu are capacitate procesuala de folosinta.

Impotriva sentintei civile nr.462/19.03.2014, Directia silvica Maramures a declarat apel la Tribunalul Maramures, care urmeaza sa se pronunte asupra apelului, cauza fiind in curs de solutionare (termen 23.10.2014).

Pentru a sista punerea in posesie a suprafetei de 17000 ha pentru Asociatia composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 2442/336/2013, Directia silvica Maramures a formulat o cerere de ordonanta presedintiala la Judecatoria Viseu de Sus. Astfel ca, pe rolul Judecatoriei Viseu de Sus s-a format dosarul civil nr. 2459/336/2013, unde s-a pronuntat sentinta civila nr. 2289/13.12.2013, prin care instanta a admis cererea de ordonanta presedintiala si a dispus sistarea oricaror operatiuni de punere in posesie in numele Asociatiei composesorale Borsa, cu sediul in localitatea Borsa, str. Stavilarului nr. 6, pana la solutionarea definitive a cauzei din Dosarul nr. 2442/336/2013 a Judecatoriei Viseu de Sus.

Impotriva sentintei nr.2289/13.12.2013, Asociatia composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, a declarat apel la Tribunalul Maramures. Tribunalul Maramures prin Decizia nr.128A/ 27.03.2014, a dispus respingerea apelului declarat de Asociatia composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, ca nefondat.

In concluzie se poate afirma faptul ca Mihali Matei a reusit in perioada 2001-2012 ajutat de catre instantele judecatoresti (in special cele din Bihor), sa obtina functia de presedinte la Asociatia composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, fara a avea calitatea de membru composesor conform anexei 54, care a stat la baza valitarii a 69,07 ha si in acelasi timp sa obtina reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 17000 in baza unei cereri in fals.

 1. Situatia juridica si patrimoniul Asociatiei Composesorale Borsa, str. Libertatii nr.150.

Prin Incheierea nr. 38/A/21.02.2012 a Judecatoriei Oradea s-au dispus o serie de modificari in registrul special de la Judecatoria Viseu de Sus, pentru Asociatia composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150, infintata prin sentinta civila nr. 7/12.04.2000 si care are un patrimoniu de 69,07 ha padure. Modificarile dispuse nu fac nici o referire la tabelul membrilor composesori, care la data infiintarii erau in numar de 55.

Membrii composesori, care sunt urmasii vechilor composesori care au fost proprietari pana in anul 1948 (an de referinta tabelul membrilor composesori din anul 1937) sunt inscrisi in Asociatia Composesorala Cisla Borsa, conform tabelelor depuse la Registrul special al Judecatoriei Viseu de Sus. Prin urmare a ajunge la o punere in posesie a Asociatiei composesorala Borsa, str. Libertatii nr.150 cu suprafata de 17000 ha, ar insemna o imbogatire fara just temei pentru membrii composesori care pretind ca fac parte din ambele composesorate. Totodata faptul ca s-au primit in baza documentelor vechiului composesorat suprafete de teren cu vegetatie forestiera de catre Orasul Borsa si Asociatia Composesorala Cisla Borsa este recunoscut aproape in unanimitate.

In aceste conditii se poate concluziona faptul ca Mihali Matei urmareste punerea in posesie a suprafetei de 17000 ha pentru o asociatie composesorala care nu are membrii composesori.

 1. Cercetari DNA Cluj

Prin ordonanta de clasare din 20.03.2014 (Dosar nr.141/P/2013) S-AU RETINUT faptele suspectilor Mihali Matei si Albu Gheorghe, care in calitate de reprezentanti ai Asociatiei Composesorale Borsa, au folosit documente falsificate, respectiv cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si registrul special de inregistrare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar , constituit la Primaria orasului Borsa, precum si alte documente, in scopul de a induce in eroare Comisia locala de Aplicare a Legilor fondului funciar a Orasului Borsa, Comisia judeteana de stabilirea dreptului de proprietate Maramures, Directia silvica Maramures si instantele de judecata, pentru a obtine fara drept, in patrimoniul Asociatiei Composesorale Borsa, suprafata de 17000 ha de teren cu vegetatie forestiera, in valoare de aproximativ 142001730,30 lei.

………Avand in vedere noile limite de pedeapsa si termenele de prescriptie , se constata ca faptele de inselaciune in forma tentativei savarsite de catre suspecti sunt prescrise…….

In urma clasarii cauzei , prin Incheierea penala 42/F din 24.03.2015 aTribunalului Maramures (dosar penal 1132/100/2015) s-a dispus: ” In dosarul penal 141/P/2013 ADMITE cererea D.N.A. in baza art.335 cpc, confirma redeschiderea urmaririi penale fata de suspecti 1. Mihali Matei…..; 2. Albu Gheorghe.

Intocmit,
Ing. Dobra Darius

Vezi documente atasate:
Nota Raport Inspectoratul General de Politie al judetului Maramures
Incheiere penal nr.24/F
Ordonanta DNA
Ministerul Apelor si Padurilor

Video: Trecutul istoric al unei fraude de 17.000 hectare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *